LAPSET POIS ERORIIDOISTA – RYHMÄ SYKSY 2018 – ESPOO

LAPSET POIS ERORIIDOISTA – RYHMÄ
SYKSY 2018 – ESPOO

Väsynyt riitelyyn? Haluat lapset pois eroriitojen keskeltä?

Espoossa on tarjolla uudenlaista apua eronneille ja riitaisiin väleihin jäänneille vanhemmille sekä heidän 4-18 –
vuotiaille lapsilleen. Hollannissa kehitetyssä työskentelymallissa pyritään ammattilaisten ja läheisten tuella
helpottamaan nimenomaan lasten elämää – riippumatta siitä, mitkä ovat vanhempien keskinäiset välit.

Kohderyhmä
Perheet, joissa vanhemmat ovat eron jälkeen jääneet pitkittyneisiin riitoihin ja/tai hankaliin väleihin.
Vanhemmat eivät ole saaneet tai saadusta avusta huolimatta eivät ole vielä löytäneet tilanteeseen
helpotusta. Aikuisilla on huoli, miten tilanne vaikuttaa lapsiin.

Tavoitteet
Ryhmän tavoitteena on auttaa rakentamaan ns. rinnakkaista vanhemmuutta, jossa olennaista on se, kuinka
vanhemmat voivat erimielisyyksistään huolimatta olla kumpikin erikseen hyviä vanhempia lapsilleen.
Ryhmässä on mahdollisuus löytää myös uudenlaisia ja vaihtoehtoisia tapoja jatkaa eron jälkeistä
vanhemmuutta ja vanhempien omaa elämää niin, että riidat vähenevät. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
lasten omaa kykyä selviytyä vanhempien erosta ja riidoista.

Toteutus ja sisältö
Työskentely sisältää saman aikaisesti kokoontuvat erilliset lasten ja vanhempien ryhmät. Yhden
ryhmätapaamisen kesto on kaksi tuntia ja siinä on välissä pieni tauko. Ryhmissä työskennellään 5-6
eroperheen aikuisten / lasten kanssa. Työskentelyn edetessä vanhemmat kutsuvat mukaan myös omia
läheisiään tukemaan ryhmissä tehtävää työtä.

Ryhmään hakeminen
Ryhmätyöskentelystä kiinnostuneet vanhemmat ottavat yhteyttä perheterapeutti Pekka Holmiin, joka sopii
vanhemmille järjestettävän infotilaisuuden, joka kestää noin 30 min ja jossa ryhmän toiminta lyhyesti
esitellään. Tämä ei sido vanhempia vielä mihinkään vaan he voivat infotilaisuuden jälkeen rauhassa miettiä
halukkuuttaan osallistua. Osallistumispäätöksen tehneille vanhemmille ja heidän lapsilleen järjestetään
elokuussa 2018 ennen varsinaisen ryhmätyöskentelyn alkua tutustumistapaaminen ryhmien työntekijöiden
kanssa. Osallistuminen on perheille maksutonta.

Aika ja paikka
Ryhmän tapaamiset ovat maanantaisin klo 17.30-19.30:
3.9, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 26.11 ja 10.12.2018
Paikka: Dialogicin perheklinikka, Upseerikatu 1, Leppävaara, Espoo
Järjestäjät ja lisätiedot:
Espoon kaupunki yhteistyössä Dialogic perheklinikan (www.dialogic.fi) kanssa.
Lisätiedot: pekka.holm@dialogic.fi tai 040-5467741