Strategi-föräldrahandledningskurs För föräldrar till 4-12 åriga barn med ADHD-diagnos.

På distans

Basuppgifter Börjar: 10.11.2020 kl. 17.00 Slutar: 8.12.2020 kl. 20.00 Anmälningstiden går ut 23.10.2020. Kursen är tvåspråkig. Du kan få materialet även på svenska, handledningen sker mest på finska, men man kan föra diskussion på båda inhemska språken. När och var ordnas kursen? Tisdagar 10.11, 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 kl. 17.00-20.00 på distans, via Teams...